Angus, s.r.o. je súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré zabezpečuje ambulantnú psychologickú starostlivosť o pacientov v odbore klinická psychológia pre deti, adolescentov a dospelých. Zaoberá sa psychodiagnostikou, psychoterapiou a sekundárnou prevenciou. Špecifickým odborom, ktorému sa Angus venuje, je športová psychológia.
 

Psychologická diagnostika

Zbrojný preukaz, vodiči, osobnostné profily… viac

Poradenstvo pre deti a dospelých

Úzkostné stavy, ťažké životné situácie, partnerské problémy Viac

Športová psychológia

Motivácia, predštartové stavy, práca s tímom a trénermi Viac

Krízová intervencia

Krátkodobá špecializovaná pomoc pre ľudí v ťažkej životnej situácii Viac

Mgr. Zuzana Neupauer

Vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave, St. Francis College v New Yorku a Touro College v New Yorku, USA. V roku 2014 absolvovala vzdelávanie v odbore krízovej intervencie. Momentálne je frekventatkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalite v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe a študentkou doktorandského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Michal Hacaj

Vyštudoval odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Po vyštudovaní psychológie začal pracovať ako školský psychológ na gymnáziu, kde pôsobí doteraz. Popri práci v škole sa venoval prevencii kyberšikany. Ako lektor viedol besedy na školách pre deti a učitelov. Piaty rok sa venuje práci s rodinami s hyperaktívnymi deťmi. Momentálne je frekventantom psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalite v Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii v Prahe.

Mgr. Hana Tichá

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – jednoodborová psychológia. Má špecializácie z klinickej a dopravnej psychológie, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha. Zameriava sa na psychoterapiu a psychodiagnostiku dospelých a dospievajúcich. Pri svojej práci vychádza z prístupu Gestalt psychoterapie, čo je zážitkový a psychosomatický smer. Špecializuje sa na krátkodobú až strednodobú psychoterapiu.

Individuálne poradenstvo /50min/ 25€
Párové poradenstvo /90min/ 40€
Skupinové poradenstvo /min. 3os./ 15 € / 1 os.

Dohodnutý termín je možné zrušiť minimálne 24h vopred, inak je nutné ho uhradiť.

Budova Terra Medica
Kopčianska 16, Bratislava

Mgr. Zuzana Neupauer 0911 157 092
Mgr. Michal Hacaj  0903 255 288
Mgr. Hana Tichá 0905 595 616

email. : angusclinic@gmail.com